Borachuba VCC-Under 16 Girls

Coach
Paranjyoti Koushik

Borachuba VCC-Under 16 Girls

Team Members

Kangkana Kalita | A: 14Yrs | H: 142cm

Niharika Baruah | A: 13Yrs | H: 144cm

Madhusmita Deka | A: 13Yrs | H: 143cm

Gargi moni Kashyap | A: 13Yrs | H: 142cm

Rimpi Deka | A: 12Yrs | H: 144cm

Dhanashree Deka | A: 12Yrs | H: 148cm

Nijara Kalita | A: 14Yrs | H: 142cm

Karishma kalita | A: 14Yrs | H: 148cm

Karabi Devi | A: 14Yrs | H: 148cm

Harchita Saharia | A: 14Yrs | H: 148cm

Juli deka | A: 13Yrs | H: 145cm