KATAHI VCC-12 GIRLS

Coach
KUSHAL DEKA

KATAHI VCC-12 GIRLS

Team Members

TINASHREE DEKA | A: 10Yrs | H: 130cm

ARPITA DEKA | A: 8Yrs | H: 125cm

TINA SARMA | A: 9Yrs | H: 120cm

SAGARIKA DEKA | A: 11Yrs | H: 130cm

JAGRITI DEKA | A: 9Yrs | H: 130cm

SMITA KYSHYAP | A: 11Yrs | H: 130cm