KATAHI VCC-16 BOYS

Coach
MINTU DEKA

KATAHI VCC-16 BOYS

Team Members

NISHANTA DEKA | A: 15Yrs | H: 130cm

SIMANTA NATH | A: 13Yrs | H: 130cm

RAJDIP DEKA | A: 12Yrs | H: 140cm

MARAM DEKA | A: 14Yrs | H: 157cm

GITARTHA DEKA | A: 12Yrs | H: 153cm

BIKI SAHARIAH | A: 14Yrs | H: 155cm

BITU DEKA | A: 14Yrs | H: 163cm

JITJYOTI DEKA | A: 14Yrs | H: 161cm

RAJDIP DEKA | A: 14Yrs | H: 162cm

UTPAL NATH | A: 13Yrs | H: 162cm

ASIK KHAN | A: 14Yrs | H: 156cm