KATAHI VCC-16 GIRLS

Coach
HRIDAY SAHARIAH

KATAHI VCC-16 GIRLS

Team Members

DIPSIKHA DEKA | A: 14Yrs | H: 135cm

TINASHRI BARUAH | A: 12Yrs | H: 130cm

ANUPAMA SARMA | A: 14Yrs | H: 145cm

MUSKAN SULTANA | A: 15Yrs | H: 130cm

SIKHA RANI SAHARIAH | A: 13Yrs | H: 155cm

CHIMPI BARUAH | A: 15Yrs | H: 140cm

DIPANDITA SHARMA | A: 15Yrs | H: 155cm

BHAIRABI SARMA | A: 13Yrs | H: 135cm

CHIMPI DEKA | A: 16Yrs | H: 155cm

GAYATRI RAJBONSHI | A: 14Yrs | H: 165cm