Lohit Mukh-Under 16 Girls

Coach
Prabin borah

Lohit Mukh-Under 16 Girls

Team Members

Swapna | A: 16Yrs | H: 155cm

Songita kaman | A: 14Yrs | H: 155cm

Saniya pachung | A: 12Yrs | H: 155cm

joya pgu | A: 14Yrs | H: 154cm

ANNA PEGU | A: 13Yrs | H: 154cm

MAYURI KUTUM | A: 13Yrs | H: 155cm

USHA DOLEY | A: 13Yrs | H: 163cm

BHANTI PEGU | A: 14Yrs | H: 156cm

HIMASHREE MILI | A: 14Yrs | H: 157cm

NIHARIKA PEGU | A: 15Yrs | H: 156cm

TARA KUTUM | A: 15Yrs | H: 159cm

SOONMONI PEGU | A: 15Yrs | H: 153cm