Nizpakowa Suniti sangha

Coach
Sanjay saud

Nizpakowa Suniti sangha

Team Members

Pritam saud | A: 11Yrs | H: cm

Nirmol baishya | A: 8Yrs | H: cm

Bijit saud | A: 9Yrs | H: cm

Manash pratim barman | A: 11Yrs | H: cm

mrinmoi saud | A: 10Yrs | H: cm

Hirakjyoti saud | A: 12Yrs | H: cm

Tanmai rajbongshi | A: 10Yrs | H: cm

Niraj dutta | A: 12Yrs | H: cm

Nisanta dutta | A: 9Yrs | H: cm

Raktim saud | A: 10Yrs | H: cm

Niyar saud | A: 10Yrs | H: cm

Kripal krishna baishya | A: 8Yrs | H: cm

Manash pratim baishya | A: 9Yrs | H: cm

Dhritismoy saud | A: 10Yrs | H: cm

Mrinmoy saud | A: 11Yrs | H: cm

Madhurjya baishya | A: 11Yrs | H: cm