Rampur VCC

Coach
Dimbeshwar saikia

Rampur VCC

Team Members

Rajkumar pradhan | A: 15Yrs | H: 165cm

Samir Raut | A: 14Yrs | H: 166cm

Uttam Gogoi | A: 15Yrs | H: 173cm

Rajkamal Borpatra | A: 15Yrs | H: 165cm

Prakash sora | A: 13Yrs | H: 168cm

Lintu Gogoi | A: 14Yrs | H: 145cm

Jintu Handique | A: 16Yrs | H: 170cm

Achyut krishana Mudoi | A: 16Yrs | H: 150cm

Napur Ranjan Lahan | A: 14Yrs | H: 158cm

Pranabjyoti Gogoi | A: 16Yrs | H: 165cm

Udit Narayan Lahan | A: 16Yrs | H: 170cm

Chandra Barua | A: 15Yrs | H: 176cm

Rupjyoti Borah | A: 14Yrs | H: 173cm

Swadhinjyoti saikia | A: 13Yrs | H: 170cm